Viszko-hipoplasztikus aszfaltmodell és analitikus útpályaszerkezet-tervező módszertan kidolgozása

Effective Group Informatika Zrt

 

Kedvezményezett neve: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (Konzorciumvezető) 
EFFECTIVE GROUP Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Konzorciumi tag)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Konzorciumi tag)
Projekt címe: „ Viszko-hipoplasztikus aszfaltmodell és analitikus útpályaszerkezet-tervező módszertan kidolgozása”

A támogatás összege: 825.657.906, - Ft

A támogatás mértéke: 66,86%

A Projekt tartalmának bemutatása: Az útpályaszerkezetek építésénél, megerősítésénél a megerősítés technológiai tervezése jelenleg sokadrangú. Mivel a pályaszerkezetek a teljes kivitelezési költség 10-30 %-át, burkolat megerősítési munkák esetében ennél jóval magasabb részét (akár 80 %!) képezik, fontos az előrelépés a területen. 

Az aszfaltburkolatú pályaszerkezetek méretezése (elméleti alapjai és gyakorlata) több mint két évtizede változatlan. A pályaszerkezetek technológiai tervezésére vonatkozó eljárás sok korszerűtlenséget és többletköltséget jelentő egyszerűsítést tartalmaz, és nem teszi lehetővé a modern technológiák (pl. a pályaszerkezetek anyagát újrahasznosító remix) alkalmazását. A pályaszerkezetektől elvárt műszaki paraméterek, az azokhoz szükséges megállapítások és műszaki feltételrendszer, valamint ezek szerinti pályaszerkezet tervezés nem része a mai gyakorlatnak. A műszaki előírások átdolgozása emiatt nem csak szakmai, hanem gazdaságossági szempontok miatt is égetően fontos.

30 éves pályaszerkezet-élettartamot feltételezve évente az úthálózat mintegy 3,5%-át kell újítani, ennek költsége évente kb. nettó 122 milliárd forint. A felújítás sikerének és fenntarthatóságának feltétele, hogy a felújított útszakaszok élettartama minél hosszabb legyen. A méretezési eljárásának korszerűsítésével a jelenlegi eljárásokhoz képest legalább 10%-kal növelhető az utak élettartama, mely éves szinten 12 milliárd forintnyi megtakarítást jelent.

Projektünk keretében olyan módszertant dolgozunk ki, amely: 

  • korszerű, analitikus jellegű,
  • teljesítményalapú követelményrendszerrel adja meg a pályaszerkezettől elvárt igényeket,
  • a felhasznált anyagokat és paramétereket azok anyagi és mechanikai paraméterei alapján veszi figyelembe, 
  • közös szakmai, elméleti háttéren alapul az új pályaszerkezetek méretezési, és a meglévők megerősítési módszere,
  • képes az új anyagok és technológiák, a teljesítmény (élettartam) növelésének innovatív módszereit egzakt módon figyelembe venni.

Az új módszertan gyakorlati alkalmazhatóságára egy technológiai tervező szoftvert fejlesztünk, ami a diagnosztikai adatok alapján lehetővé teszi a lehetséges technológiai változatok kidolgozását, kimutatva, hogy a változatok milyen mértékben és feltételekkel tesznek eleget az elvárásoknak.

Célunk az aszfaltmechanikai és a pályaszerkezeti végeselem modellek felállítása. Elvégezzük a modell kalibrálásához szükséges anyagtulajdonságok vizsgálatát. Kidolgozzuk a pályaszerkezetektől elvárt igények teljesítményalapú követelményrendszerrel történő megfogalmazását. Elkészítjük a gyakorlati alkalmazást lehetővé tévő szoftvert. Előkészítjük a műszaki előírások megfelelő módosításához szükséges dokumentumokat, hogy a méretezési módszertan a hatályos szabályozás szerint alkalmazható legyen. 

A projekt eredményeként létrejövő szoftver, illetve szolgáltatás minden tervező cég és üzemeltető vagy beruházó szervezet számára jelentős hozzáadott értéket jelent. Éves szinten, ha a Magyar Közút jelenlegi éves felújítási költségeinek csak 1%-át vesszük a technológiai tervezés költségének, 1 milliárd Ft nagyságú a potenciális piac. Sikeres hazai megvalósítás esetén a modell és a szolgáltatás nemzetközi hasznosítása is lehetséges.

A Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.06.30.

Projekt azonosító száma: 2018-1.3.1-VKE-2018-00008