Működő többelőfizetős felhőszolgáltatás létrehozása

Effective Group Informatika Zrt


A kedvezményezett neve: EFFECTIVE GROUP Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A projekt címe: Működő többelőfizetős felhőszolgáltatás létrehozása
A projekt azonosítószáma: BAR-1.1.1-22-2022-00041

A fejlesztés tárgya, célja: A projekt célja, az EFFECTIVE GROUP Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére támogatás biztosítása azon negatív gazdasági hatások ellensúlyozására, amelyek az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történt kilépése nyomán szenvedett el. 

A szerződött támogatás összege: 318 192 755 Ft

A projekt tartalmának részletes bemutatása: 

A fejlesztés magas szintű, műszaki célja egy változatos célú és témájú auditvizsgálatokat támogató szakértői keretrendszer felhőszolgáltatásként történő megvalósítása, amely tudásbázismodulokkal bővíthető, többnyelvű környezetet biztosít mind vállalatok, mind pedig hivatásszerűen dolgozó auditorok számára az auditvizsgálatok lebonyolítása mellett azok pontos és szakszerű levezetésére, automatizált kiértékelésére, az eltérések manuális átvezetésére és a teljes eljárás dokumentálására az audit charter kiállításától az audit által fellelt észrevételek komplett és egységes dokumentálásáig. Megfelelően magas számú audit elvégzése után a rendszer gépi tanulással lenne képes az auditorok által bizonyos kérdésekre adott válaszok esetében módosított eredmények feldolgozása mentén a tudásmodulok működésének autonóm módosítására.

A fejlesztés végrehajtása alapvetően a modulárisan felépülő rendszer kialakításával kezdődik. A business analyst elemzési és tervezési feladatai és a rendszer részletes követelményspecifikációjának elkészítését követően, a jogszabályoknak és az audit terület sajátosságainak megfelelő SaaS működési modellt kell pontosan megtervezni, melyet követően a fejlesztés előtt – a tervezett széles felhasználói kör okán – extrém fontos UX scientist és UX designer, valamint grafikus bevonása, akik segítségével a felhasználói interfész kialakítása megkezdődhet. A követelményspecifikáció szerint az infrastruktúra- és szoftver-architect-ek megkezdik a rendszertervezést és a fejlesztői keretrendszerek kiválasztását, valamint ezekből a projekt által használt fejlesztői keretrendszer backend és frontend oldali kialakítását. A fejlesztési feladatok elosztása és végrehajtása agilis projektmódszertani környezetben történik, melyet scrum master irányít és az Effective Group Zrt. fejlesztői csapata hajt végre. Az elkészült szolgáltatás üzemeltetését rendszermérnökeinkkel kívánjuk megvalósítani, melyhez szükséges infrastrukturális, alkalmazás-, valamint szolgáltatásszintű monitorozást szolgáltatás-menedzsment csapatunk szakértői valósítanak meg terveink szerint.

A fejlesztési ötlet piaci és földrajzi szempontból is univerzális megoldás kialakítását célozza. Ha minőségbiztosítási keretrendszerek használatának auditálását vesszük példának, akkor jól látható, hogy minden piaci szegmensnek megvannak az általános és tevékenység-specifikus minőségbiztosítási keretrendszerei, melyekhez kapcsolódó minősítő és megújító audittevékenység éves szinten komoly terhelést és költséget jelent. Mindezeken túl pedig a tervezett szolgáltatás koncepciója megfelel egyéb vizsgálatoknak is, melyek szintén a világon mindenütt és nagy számosságban fordulnak elő.

A projekt tervezett terméke egy SaaS szolgáltatásként működő keretrendszer, melynek célja különböző auditok, vizsgálatok, felmérések támogatása megfelelő kérdőívekkel, az arra kapott válaszok automatizált kiértékelésével és az értékelések mellett a teljes vizsgálati folyamat dokumentálásával. 

A projekt befejezésének dátuma: 2024.03.31

 

Előrehaladási jelentés letöltése