Digitalizált, okosaukciós megoldás fejlesztése

Effective Group Informatika Zrt

Kedvezményezett neve: EFFECTIVE GROUP Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Projekt címe: „Digitalizált, okosaukciós megoldás fejlesztése”

A támogatás összege: 129 602 424, - Ft

A támogatás mértéke: 66,198395 %

A Projekt tartalmának bemutatása: Az egész világon, a kereskedelem és a beszerzés több szegmensében is igen elterjedt eljárás az aukció, mely többnyire személyesen, online rendszeren (interneten), esetleg telefonon, de fontos, hogy valós időben zajlik. Az aukciós módszerek információs rendszerekkel történő támogatása többnyire adminisztratív, vagy irányítási feladatokat valósít meg, a módszerek párhuzamos használatának összehangolása pedig messze nem prezentálja a korunk követelményeinek megfelelő digitalizációt. Az aukciós eljárásokat megelőzően, azok folyamán, valamint azokat követően ugyanis rengeteg adat keletkezik, melyek sokszor nem kerülnek megfelelően tárolásra, feldolgozásra, felhasználásra úgy, hogy azok támogathassák az aukció érintettjeit. A személyes aukció módja szinte semmit sem változott az aukciók története során. Célunk az aukció izgalmas tradícióinak megtartása mellett kifejleszteni olyan szoftvermegoldás-csomagot és olyan hardvereszközt, illetve kommunikációs megoldást, melyek együttesen lehetőséget biztosítanak a személyes, telefonos, internetes aukció valós időben történő összehangolására, az aukció élményének a társadalomban ilyen formán történő további elterjesztésére, a rendelkezésre álló információk egységes és részletes megosztására, az aukción történő események és azok során keletkező adatok információként történő felhasználására, újrahasznosítására. Az aukció folyamatainak során keletkező információk ugyanis felhasználhatók olyan területeken, mint a kereslet és kínálat, vásárlói célcsoportok és azok viselkedésének vizsgálata, vagy például az aukcióra bocsátott tételek értékbecslésének, illetve az aukció levezetésének támogatása. Az integrált hardver- és szoftvermegoldásokat felvonultató rendszeren belül célunk az aukció minden résztvevőjének érdekét szolgáló, adattudományon alapuló, prezentációs réteg kialakítása – a résztvevők szerepkörök szerint adott jogosultságainak megfelelően és a tiszta aukciós verseny (auditálható módon történő) biztosításával. Feltételezésünk szerint az aukción résztvevő potenciális licitálók egységes tájékoztatása mellett biztosítható a licitek időben pontosan mérhető, az emberi teljesítőképesség és figyelem korlátainak kiküszöbölésével történő beérkezése olyan okos eszköz fejlesztésével, mely a jövőben – a személyes licitálást segítő – táblát kiválthatja, annak funkcionalitását interaktív megoldásokkal kibővítheti. Így a tételekről nyújtott információk mellett akár a másodperc törtrészének különbségével érkező licitek sorrendjét is képes megkülönböztetni az olykor lehetetlen, vagy nehezen ellenőrizhető vizuális kontaktus nélkül is. Célunk az eszköz intuitív, a megszokott módszerhez hasonló (magasba lendítés) működésének támogatása, automatikus észlelése, melyet feltételezésünk szerint gyorsulási szenzor és giroszkóp együttes használatával tudunk megoldani. Sikeres licit esetén a licit-tárcsa képes lehet visszajelzést adni a licitáló félnek diszkréten (pl. rezgéssel). Az interaktív licittáblák segítségével lényegesen könnyebb célzott kommunikációt kezdeményezni a licitálást végző felek irányába, mint az eddig adott lehetőségekkel, így az aukció szervezési feladatai (pl. számlázás, fizetési mód kiválasztása, átadásátvétel vagy szállítás egyeztetése) sokkal hatékonyabbá tehetők. Mivel aukciók a legkülönbözőbb helyeken történhetnek, ezért megoldásunkat úgy kívánjuk kialakítani, hogy az hatékonyan és gyorsan elhelyezhető, valamint a felhasználók számát tekintve, zavar nélkül skálázható legyen az informatikai háttérrel szemben támasztott alapvető üzembiztonsági követelmények támogatása mellett, különös figyelmet fordítva az információ-védelem három pillérének (rendelkezésre állás, integritás, bizalmasság) biztosítására. Terveink között szerepel a megoldás hordozható infrastruktúrájának kialakítása a későbbiekben, mellyel szolgáltatásként lehet nyújtani az aukciós eljárást és eszközöket, ad-hoc aukciók és olyan cégek/szervezetek esetében, melyeknek nem vág profilba az aukciós eljárások levezénylése.

A Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.31.

Projekt azonosító száma: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00333